top of page

Álvaro Calfucoy Gutiérrez

Bandera 361

00:00 / 01:01

Fütrake chemamüll
kuyfike chemamüll
¿chuchi mapu am witrangefuymün?
Fill zungu pipikey
pu antropólogo, pu arekólogo
kimkenochi taiñ kewün
azümnienochi iñ az mapu.


¿Chem kuyfi longko mew
kuyfi toki mew

zewmangefuymün?
¿Chuchi mapu püle?
nüñmangefuymün?
¿Chem witranalwe tripay
tamün mülenon mew?


Ay fotrü, koyam mamüll
ngümakey ñi piwke
allkütulu tachi weza diskulpa
weñefe ñi pengelchemkünwe mew.


Ñami tamün eltuwe
welu ñamlayay tamün newen.

bottom of page