top of page

Margarita Serafimova

Златното сърце

00:00 / 00:14

Облаците – ореоли, хълмовете – сияйни.
В древното диво ме обладава настояще.

bottom of page