top of page

Margarita Serafimova

Миналото

00:00 / 00:12

Ти бе по-тъжна от житото,
житото, на което предстои да бъде посечено.
Бе изгубена в цвета му.

bottom of page